Co umíme

Specializujeme se především na export a import polymerů ( granulátů LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ABS, PA 6.6, EPDM, SBR, Folie, stretch JUMBO a jiné ) pro potřeby chemického, zpracovatelského, potravinářského a automobilového průmyslu. V námi nabízeném sortimentu naleznete především tyto druhy primárních granulátů světových producentů.

 • Bralen RB 03-23
 • Tipelin 6000B
 • Tatren HT2511
 • Tipelin FS 471-02
 • HDPE drť z víček nepraná
 • Tipelin FS 383-03
 • Tipelin BS 501-17
 • Plastová drť
 • Folie stretch JUMBO
a další.
Pro konkrétní nabídku kontaktujte obchodní odělení.

Drť Jumbo stretch folie Jumbo stretch folie Primární granulátCertifikace společnosti

 • Certifikat
 • Certifikát

Sponzorujeme

 • HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC - TĚRLICKÝ OKRUH 2016
 • VITALITY SLEZSKO S. R. O. - SPORTOVNÍ AREÁL 2016
 • KYNOLOGICKÉ ZKOUŠKY - PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ V HONITBĚ MS JAVOROVÝ OLDŘICHOVICE A MS ROVINA - ŽOR - 2016
 • JUNÁK ČESKÝ SKAUT - STŘEDISKO ZLATÁ ORLICE - ODDÍL NETOPÝŘI - 2016
 • Politika QMS a EMS

  Základní orientací společnosti v oblasti péče o jakost je:

  • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti zpracování druhotných odpadních surovin, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

  Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

  • vedení společnosti je odpovědné za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému jakosti,
  • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému jakosti.

  Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

  • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
  • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu
  • v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
  • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti,
  • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

  Vztah k dodavatelům zaměříme na:

  • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

  Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

  • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
  • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
  • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

  Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

  • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
  • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
  • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
  • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty.

  Společnost se dále zavazuje:

  • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti,
  • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání
  • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
  • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
  • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých dodavatelů,
  • trvale spolupracovat s obcemi v nichž realizuje svou činnost.

  Kontakty

  • Obchodní oddělení

   Miroslav Gora - jednatel
   tel:+420 776 889 050
   m.gora@ekotradeplus.cz

  • Fakturace a sekretariát

   Sylvie Wawrziczková
   tel:+420 776 359068
   s.wawrziczkova@ekotradeplus.cz

  Kontaktujte nás

  Najdete nás

  • EKO trade plus s.r.o.
   Frýdecká 1977
   737 01 Český Těšín
   info@ekotradeplus.cz
   IČ: 28172426
   DIČ: CZ28172426